3 epave

0 epave

0 epave

Adresa de e-mail

Sediul central:
Str. OLARI, Nr. 7A, Et. 3, Sector 2, Bucuresti

Tel/Fax: 212.06.40/41/42

Mobil:
0724.299.591

Email: daune@inkbroker.ro


Despre Ink Broker
Pe scurt, noi despre noi

INK Broker ?i-a motivat ini?ial activitatea pornind de la interesul asigurabil clar definit de Romstal Leasing IFN care achizi?ioneaz? autovehicule, echipamente ?i imobile in Romania, pe fondul inexisten?ei unor solu?ii de finan?are rapide, viabile ?i la care accesul sa se fac? u?or. Astfel diversificarea ofertei de asigurare precum ?i prezentarea in mod corect a op?iunilor de asigurare creeaz? premisele unei colabor?ri de lung? durat? cu clientul care a contractat in leasing ?i care dore?te s? i?i men?in? interesul asigurabil asupra bunului prin serviciile noastre.

Pentru mai multe detalii va rugam sa vizitati site-ul nostru:
www.inkbroker.ro